تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - اصفهانی ها
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/07/6 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

پاسخ هیچ پرسشی را نمی‌دهند و در پاسخ هر  پرسش شما آنها  پرسشی از شما دارند!

 

مثال یک (وقتی می‌خواهید سوار تاکسی شوید)

شما: آقا کجا می‌رید؟

راننده اصفهانی : شوما کوجا می‌خَین برین؟

شما: دروازه تهران

راننده اصفهانی : در بستی؟

(در اینجا اگر بگید نه راننده دیگه جوابتون رو نمی‌دهد اما اگر بگید بله) :

راننده اصفهانی :بیین بالا

شما: چقدر می‌شه

راننده اصفهانی : چندی می‌خَی بدی؟

شما: ... تومن

مستقلا از مبلغ شما جواب راننده اصفهانی : کَمِس دادا !

 

مثال دو ( وقتی از دوست اصفهانی خود  آدرس یك خیاط می‌پرسید)

شما: خیاط خوب سراغ داری؟

دوست اصفهانی شما: چی‌چی می‌خَی بدوزی؟

شما: کت و شلوار

دوست اصفهانی : پارچه داری؟

شما: بله

دوست اصفهانی: از کی اِسِدی؟

شما:از ....مغازه

دوست اصفهانی : پارچِد خُبِس؟

شما: بله

دوست اصفهانی : چه رنگیِس؟

شما: چه فرقی می‌کنه؟

دوست اصفهانی : فرق می‌کونِد دادا! فرق می‌کونِد

شما: خب، سورمه‌ای

دوست اصفهانی: چرا سورمه ی؟ارزونتر بود؟

شما:نه

دوست اصفهانی:چیطو؟

شما:خب می خواستم سورمه ای باشه

دوست اصفهانی : مبارکِس، خَبِریِه؟

شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری یا نه؟

دوست اصفهانی : اگه خبری نیس کتا شلواری سورمِی می‌خَی چیکار؟
طبقه بندی: جالب،  طنز، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟