تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - ویکتور هوگو
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/07/6 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

ویکتور هوگو : هرگز در میان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده كركس نمی شود. این خصلت در میان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیان
طبقه بندی: جالب،  حکیمانه، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟