تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - اینگونــه زندگــی کنیـم
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/07/6 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

اینگونــه زندگــی کنیـم :

سـاده اما زیبــا

مصمـم اما بی خیـال

متواضـع اما سربلنـد

مهربـان اما جـدی

سبـز اما بی ریـا

 عــاشق اما عــاقل
طبقه بندی: جالب،  حکیمانه، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟