تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - دروس عشق شناسی
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/20 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()


 
علوم : عشق تنها عنصری هست كه بدون اكسیژن می سوزد
ریاضی : عشق تنها عددی هست كه هرگز تنها نیست
فارسی : عشق تنها كلمه ای هست كه ماضی و مضارع ندارد 
ورزش : عشق تنها توپی هست كه هرگز اوت نمی شود
قرآن : عشق تنها آیه ای است كه در هیچ سوره ای وجود ندارد
انشا : عشق تنها موضوعی است كه می توان توصیفش كرد
زیست : عشق تنها میكروبی هست كه از راه چشم وارد می شود
شیمی : عشق تنها اسیدی هست كه درون قلب اثر می گذارد
فیزیك : عشق تنها آدم رباتی هست كه قلب را به سوی خود می كشد

 
طبقه بندی: عاشقانه،  جالب، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟