تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - پرچم های دوره اساطیری ایران
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/20 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشیدهخامنشیاندرفش به جا مانده از کوروش بزرگ
طبقه بندی: باستان شناسی،  جالب،  تاریخی، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟