تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - سخنان امیرالمومنان علی (ع)
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/19 توسط دانشجویی جهانگردی | نظرات ()
امیر المؤمنان علی (ع) فرمودند :

اگر خدا كفیل است                                                   غصه برای چه ؟

اگر رزق تقسیم شده                                                 حرص چرا ؟

اگر دنیا فریبنده است                                                اعتماد به آن چرا ؟

اگر بهشت حق است                                                 تظاهر به ایمان چرا ؟

اگر قبر یك حقیقت است                                       ساختمانهای مجلل چرا؟

اگر جهنم راست است                                       این همه ناحق كردن چرا ؟

اگر حساب آخرت وجود دارد                                     جمع مال حرام چرا ؟

اگر قیامتی هست                                                خیانت به مردم چرا ؟

اگر دشمن انسان شیطان است                              پیروی از او چرا ؟

هر كس كار بد دیگران را انتشار دهد مثل همان را برای خودش خواهند نوشتنظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟