تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - هر چی عوض داره گله نداره
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/17 توسط دانشجویی جهانگردی | نظرات ()
 دخترجوانی از مکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین منتقل شد

پس از دوماه، نامه ای از نامزد مکزیکی خود دریافت می کند به این مضمون

لورای عزیز، متأسفانه دیگر نمی توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم

و باید بگویم که دراین مدت ده بار به توخیانت کرده ام

ومی دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم.

من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست.

باعشق : روبرت


دخترجوان رنجیـده خاطر از رفتار نامزدش،

از همه همکاران و دوستانش می خواهد که عکسی از

برادر، پسرعمو، پسردایی و ... خودشان به او قرض بدهند.

و همه آن عکسها را که کلی بودند با عکس روبرت، نامزد بی وفایش،

در یک پاکت گذاشته و همراه با یادداشتی برایش پست کرد،

به این مضمون
روبرت عزیز، مرا ببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه تو را به یاد نیاوردم،

لطفاً عکس خودت را از میان عکسهای توی پاکت جدا کن

 

......و بقیه را به من برگردان نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟