تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - عاقبت عشق
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/15 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()


چی شد که سیگاری شدی ؟

یه شب بارون میومد......خیلی تنها بودم

چی شد که سیگارو ترک کردی ؟

یه شب بارون میومد........دیگه تنها نبودم

چی شد الکلی شدی و سیگارو دوباره شروع کردی ؟

یه شب بارون میومد........دوباره تنها شدم

چی شد آوردنت اینجا بستریت کردن ؟

یه شب بارون میومد........خیلی تنها بودم........

تو خیابون دیدمش........اون تنها نبود
طبقه بندی: عاشقانه، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟