تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - گردشگری و شعر در باب آن :
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/9 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

در عهد سعدی نقش توریست را بازرگانان ایفاد می ‏كرده‏ اند و بازرگانان و تجار گردشگران جامعه بوده‏ اند.

لذا حضرت سعدی می‏ فرماید:

شهنشه كه بازارگان را بخست

در خیر بر شهر و لشگر ببست

كی آنجا دگر هوشمنـدان روند

چـو آوازه رسم بـد بشنـونـد

نكـو بایـدت نـام و نیكی قبـول

نكـودار بـازارگـان و رســول

بـزرگان مسافـر بجان پرورند

كـه نـام نكـویی به عالـم بـرنـد

تبـه گـردد آن مملكـت عنقریب

كـزو خـاطـر آزرده آیـد غریب

غریب آشنا باش و سیّاح دوست

كـه سیـاح جلاّب نـام نكـوست

نكـودار جفـت و مسـافـر عزیز

وز آسیبشان بـرحـذر باش نیز

 
طبقه بندی: فرهنگی،  گردشگری،  شعر،  حکیمانه، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟