تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - قدیما میگفتن بهشت آنجاست که آزاری نباشد دمشون گرم
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم


بیا سیب را باهم گاز بزنیم...

 

گور پدر بهشت ...

 

بهشت من آنجاست که تو را بیشرمانه به آغوش میکشم...

و تو چیزی نیستی جز رهایی روح
طبقه بندی: حکیمانه،  جالب، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟