تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - آزادی یعنی ؟
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/3 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

تو آزادی میخواهی!


ولی آزادی فقط لخت گشتن در خیابان نیست


آزادی درست شدن فاحشه خانه و دیسکو نیست


آزادی راحتی گشت و گذار با دوست پسر و دختر نیست


...آزادی؛ آزاد شدن مشروب نیست

آزادی یعنی :


آزادی یعنی تو کافر هستی ولی به دین من احترام میگذاری!

آزادی یعنی تو مسیحی هستی ولی محرم که از دمه هیات ما گذشتی صدای ضبط را کم میکنی!


آزادی یعنی زن من با شلوار جین تنگ به خیابان می آید تو با چشمات نخوریش و دنبالش راه نیفتی !


آزادی یعنی یکی در خیابان با حجاب بود چادر سرش بود تو تمسخرش نمیکنی


آزادی یعنی دو برادر یکی در اتاقش عکس شاه و دیگری در اتاق عکس خمینی!

آزادی یعنی من ریش میگذارم تو شش تیغ کن!

آزادی یعنی من پیکم را پر میکنم تو نمازت را سر وقت میخوانی

آزادی یک کلمه است به وسعت علم و اندیشه و تفکر و جسم و روح و دین و عقاید و .....

 
طبقه بندی: فرهنگی، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟