تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - سربازان وطن
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/06/3 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()فارق از هر زنده باد و مرده باد / سر به راه مملکت باید نهاد ، ما و میهن تشنه ی صلح و صفاست
طبقه بندی: شعر،  فرهنگی،  حکیمانه، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟