تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - faravahar را بشناسیم
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/05/17 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

 

 

 

 

در کتاب فرهنگ دکتر معین درباره ی فروهر چنین آمده است : فروهر نیرویی است که اهورامزدا،برای نگاهداری آفریدگان نیک ایزدی از آسمان فرو فرستاده و نیرویی است که سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار است.پیش از آنکه اهورامزدا جهان خاکی را بیافریند،برای هر یک از آفریدگان نیک این گیتی،فروهری را،در جهان مینوی بیافریده و هر یک را به نوبه ی خود برای نگهداری آن آفریده ی جهان خاکی فرو می فرستد.پس از مرگ آن آفریده،فروهر او،دگرباره به سوی آسمان گراید و به همان پاکی ازلی بماند.

 

معنای بخش بخش این نگاره از موبد اردشیر خورشیدیان در کتاب (جهان بینی اشوزرتشت):

 

1- پیر سالخوره با قامتی راست و برافراشته،نشان دهنده ی دانش و تجربه فراوان همراه با نیرو و پیرو راستی است.

2- با سری پوشیده،رو به سوی نور که پرستش سوی زرتشتیان است،ایستاده و با دست راست خود در حال نیایش اهورامزدا است.

3- حلقه ی مهری در دست چپ دارد که به دل نزدیک تر است، این مرد پاک را در حال پیمان بستن با خدای خود نشان می دهد.بعدها این حلقه از سوی مردم جهان با همان مفهوم به کار گرفته شد و ویژه ی پیمان ازدواج شد.

4- بال های برافراشته، دو دست پرنده را نشان می دهد که دارای سه ردیف بال بوده و با همه ی وجود در حال پرواز است و نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک است و انسان کامل باید با این سه ویژگی همیشه در حال پرواز باشد و از فرو افتاده به کاستی ها و کژی ها پرهیز کند.

5- حلقه ای که این انسان سالخوره در میان دارد،نشانه ی این جهان خاکی است که هیچ کس را جز گذر از آن چاره نیست

 ( ایرانیان باستان به گرد بودن کره ی زمین پی برده بودند).

6- دم پرنده که در زیر قرار دارد، نشان دهنده ی اندیشه و گفتار و کردار بد است که یک انسان کامل باید آن را به زیر اندازد.

7- دو پای پرنده به شکل دو نوار حلقوی نشان داده شده که به معنای سپنته من و انگره من است. که دو نیروی خوب و بد در وجود انسان است.انسان کامل با اراده و اختیار،سپنته من ها را بر می گزیند و با انگره من ها در حال مبارزه است.

به عقیده من فروهر همان فرشته ای است كه اعراب آنرا جبرئیل نامیده اند.

پیام آور اهورامزدا

پیروان اسلام و دیگر ادیان نیز   اعتقاد دارند كه هر فردی فرشته ای نگهبان دارد

 

 
طبقه بندی: باستان شناسی،  تاریخی،  جالب، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟