تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - اندك زمانی با مشهدی جماعت
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/05/17 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

شعر عشقولانه مشهدی

یَره گه کار مو و تو دِره بالا می گیره

ذره ذره دِره عِشقِت تو دلُم جا می گیره

روز اول به خودم گفتُم ایی یَم مِثلِ بَقی

حالا کم کم می بینُم کار دِره بالا می گیره کار دِره بالا می گیره

چَن شَبه واز مُدزُوم چشمامه تا صُبحه به چُخت

یا به یَک دَم بیخودی مات مِمِنه و را می گیره

چَن شَبه واز مث چل سال پیش از ایی مرغ دلُم

تو زمستون بَهنِه ی سِبزه و صحرا می گیره سِبزه و صحرا می گیره

تا سحر جُل مِزنُم خواب به سراغُم نِمیه

هی دلُم هی دلُم مثل بچه بَهَنه بی جا می گیره

مُگومِش هرچی که مرگت چیه کوفتی نِمِگه

عوضش نق مزنه و ذکر خدایا می گیره

پیری و معرکه گیری که مِگَن حال مُویه

دِرَه کم کم تو کتاب صِفحۀ پینجا می گیره و صِفحۀ پینجا می گیره

هر کی عاشق مِشَه پنهوون مِکنه مثل اویه

که سِوار شُتره و پوشتشَه دولا می گیره

 

 

پیام LOve مشهدی:

مدنی الان چی حال مداد؟

حال مداد تو اینجه بودی و مو از پشت سر می امدوم

و موگفتم پخ!! بعد تو مترسیدی…

مو مگفتم نترس .. مویوم عشقت …

 

 

یک فعل چند منظوره در لهجه شیرین مشهدی:

مو بوروم: من بروم.

مو بوروم: من می بُرم.

مو بوروم: من می بَرَم.

مو بوروم: من برنده می شوم.

مو بوروم: من مو بور هستم.
طبقه بندی: جالب،  فرهنگی، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟