تبلیغات

ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوری

مركز آموزش هتلداری وگردشگری چشم اندار توس پژوه به شماره ثبت 21418

اولین و بزرگترین مجتمع آموزشی گردشگری و هتلداری و هوانوردی

زیرنظر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان هواپیمایی كشوری

با همكاری اساتید برجسته كشوری و دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های ذیل ثبت نام مینماید:

مبلغ

مدرك اعطایی

مدارك مورد نیاز

روز/ هفته /ماه

ساعت

نام دوره

دوره های هتلداری

250

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

3ماه

220

مدیر عمومی واحدهای اقامتی تا سطح 3 ستاره

300

سازمان میراث فرهنگی

فوق دیپلم(مدیر عمومی تا 3 ستاره)

3ماه

323

مدیریت تخصصی واحدهای اقامتی از 3 ستاره به بالا

120

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

2.5ماه

120

پذیرشگری هتل (فرانت آفیس)

120

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

2.5ماه

120

خانه داری هتل

120

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

2.5ماه

120

میزبانی هتل (مدیریت واحدهای پذیرایی)

80

--------------------

دیپلم

1ماه

34

حسابداری هتل

80

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

1ماه

25

آشپزی – سفره آرایی و كافی شاپ

80

ICC

دیپلم

6ترم

6ترم

زبان تخصصی هتلداری

216

سازمان میراث فرهنگی

سیكل

2.5ماه

216

آشپزی عمومی ایرانی و خارجی

 

لازم به ذكر است كه در این آموزشگاه برای كارآموزان محترم فضاهای آموزشی مجهز به سیستم های كامپیوتری و دیتا پروژكتور ، سایت اینترنت به همراه 20 دستگاه كامپیوتر و كافی شاپ می باشد.

آدرس : مشهد - میدان سعدی - سناباد 7 - پلاك 93                             تلفن : 8410029