تبلیغات

ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوری

مركز آموزش هتلداری وگردشگری چشم اندار توس پژوه به شماره ثبت  21418

اولین و بزرگترین مجتمع آموزشی گردشگری و هتلداری و هوانوردی

زیرنظر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان هواپیمایی كشوری

با همكاری اساتید برجسته كشوری و دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های ذیل ثبت نام مینماید:

مبلغ

مدرك اعطایی

مدارك مورد نیاز

روز/ هفته /ماه

ساعت

نام دوره

 

دوره های گرشگری

255

سازمان میراث فرهنگی

لیسانس ( یا دانشجوی كارشناسی)

3ماه

296

مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

315

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

3ماه

365

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

80

ICC

دیپلم

6ترم

6ترم

زبان تخصصی گردشگری

190

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

3ماه

190

مدیریت تخصصی سفر و خدمات گردشگری

190

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

3ماه

323

اكوتوریسم(راهنمایان طبیعت گردی)

110

سازمان میراث فرهنگی

دیپلم

2ماه

110

بلد محلی

 

لازم به ذكر است كه در این آموزشگاه برای كارآموزان محترم فضاهای آموزشی مجهز به سیستم های كامپیوتری و دیتا پروژكتور ، سایت اینترنت به همراه 20 دستگاه كامپیوتر و كافی شاپ می باشد.

آدرس : مشهد - میدان سعدی - سناباد 7 - پلاك 93                             تلفن : 8410029